Fietsherstelshop ClerMans

Privacybeleid

Door bepaalde onderdelen van deze site te gebruiken, door u in te schrijven op de nieuwsbrief of door u in te schrijven voor 1 van onze activiteiten of diensten geeft u informatie door die toelaat u als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als u daar toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ClerMans. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die verbonden zijn met onze website. We verwijzen er wel naar zodat u de nodige informatie kan vinden.

Door gebruik te maken van deze website accepteert u dit privacybeleid.

U hebt altijd het recht om uw bewaarde persoonsgegevens:

 • op te vragen en in te kijken,
 • te (laten) wijzigen,
 • te (laten) schrappen.

Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in het klantenbestand of inschrijvingslijst nieuwsbrief.

U kan ook vragen om uit alle databases te worden verwijderd. U wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele manier nog gecontacteerd.

Als u de wijzigingen of schrapping zelf doorvoert, dan is dit meteen effectief. Als u een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen 30 dagen.

Hoe laat u uw rechten gelden?

Dit kan door op de link te klikken onderaan de nieuwsbrief of door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@clermans.be.  U kan ook het contactformulier gebruiken.

Vermeld steeds:

 • Voor- en achternaam van de persoon die u wil schrappen of wijzigen.
 • E-mailadres van de persoon die u wil schrappen of wijzigen.
 • Welke wijzigingen u wil doorvoeren of u wil dat de persoon geschrapt wordt.

Zo verwerken we uw gegevens:

De verwerkingsverantwoordelijke is: ClerMans (Tim Clerbout) – Kuiermansstraat 52 – 1880 Kapelle-op-den-Bos.

Voor gebruiksanalyse van onze website schakelen wij Google Analytics in. Hiervoor wordt anoniem informatie over het gebruik van onze website verzameld. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan Google en niet gebruikt voor marketing- en reclamedoeleinden.

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om u informatie door te sturen.

Dat kan zijn:

 • voornaam en naam
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • woonadres
 • telefoonnummer
 • btw-nummer

In formulieren is sommige informatie verplicht, deze gegevens zijn nodig om u de gewenste dienst te kunnen leveren.

Andere informatie kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. U kiest of u hier gegevens invult.

Op basis van ingevulde gegevens of geplaatste cookies (zie verder) worden geen marketingprofielen aangemaakt.

Scroll naar boven